U bent hier

Klachtenregeling Alert

Wij hechten veel waarde aan tevreden relaties. Wij werken daarom voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of één van onze medewerkers dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en in overleg met u zoeken wij met u naar een passende oplossing.

Klachtenprocedure

Passend bij de persoonlijke benadering die zo kenmerkend is voor ons bedrijf  kunnen klachten vaak het best tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken u dan ook eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg of voor het maken van een afspraak. Vanzelfsprekend bij voorkeur met de betreffende persoon op wie de klacht betrekking heeft of die bij het probleem betrokken is geweest. Komt u er in een gesprek niet uit of is een persoonlijk gesprek niet de juiste weg om de klacht op te lossen, dan verzoeken wij u de klacht formeel schriftelijk in te dienen. Wij wijzen u hiervoor op het onderstaande klachtenformulier. Na ontvangst van uw klacht zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en met u en andere betrokkenen een afspraak maken voor een gesprek om tot een bevredigende oplossing te komen. In ieder geval wordt de ontvangst van uw klacht binnen enkele dagen aan u bevestigd. Doelstelling is om uw klacht binnen drie weken af te handelen. Mocht er meer tijd nodig zijn voor het grondig behandelen van uw klacht dan wordt u hiervan, voorzien van de reden, uiteraard op de hoogte gesteld.

Tot slot

Wij waarderen het zeer wanneer u ons laat weten indien u een klacht heeft. U geeft ons hiermee een tweede kans en toont uw betrokkenheid bij onze organisatie. Alle gegronde klachten nemen wij mee in de evaluatie van onze organisatie en u kunt ervan verzekerd zijn dat we onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te voorkomen.

Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem? wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al? Heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?
Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst: Wat zou dat dan zijn?
Heeft u al telefonisch contact gehad over de klacht, en zo ja met wie, en wat is daar uit gekomen?
Bovenstaande is naar waarheid ingevuld.